Η επιστολή

Ενημέρωσης μαθητών Δ΄ τάξης σε εικόνες…

<div class="sg" id="s13" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="4669314C.jpg" id="s13_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s17" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="A3E84F71.jpg" id="s17_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s18" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="98B0B7C5.jpg" id="s18_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s19" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="5F93064B.jpg" id="s19_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s20" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="6314ABE8.jpg" id="s20_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s21" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="37096CEC.jpg" id="s21_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s22" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="2B7AF88.jpg" id="s22_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s23" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="83F223DB.jpg" id="s23_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s24" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="E887B55F.jpg" id="s24_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s25" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="C31AB518.jpg" id="s25_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s26" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="8F306D1.jpg" id="s26_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s27" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="9B3657A2.jpg" id="s27_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s28" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="7B5CF0ED.jpg" id="s28_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s29" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="9FDB2FAB.jpg" id="s29_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s30" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="92CE5940.jpg" id="s30_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s31" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="6B61FD02.jpg" id="s31_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s32" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="A099B065.jpg" id="s32_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s33" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="5FC695DA.jpg" id="s33_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s34" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="F6AC6CEB.jpg" id="s34_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s35" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="44F0D57D.jpg" id="s35_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s36" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="838D1813.jpg" id="s36_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s37" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="8A50C5F7.jpg" id="s37_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s38" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="DE831741.jpg" id="s38_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s39" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="3001B58D.jpg" id="s39_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s40" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="8F077CB7.jpg" id="s40_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s41" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="BC060C13.jpg" id="s41_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s42" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="CCED80F2.jpg" id="s42_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s43" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="DF518FA.jpg" id="s43_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s44" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="362058E1.jpg" id="s44_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s45" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="85243959.jpg" id="s45_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s46" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="87277524.jpg" id="s46_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s47" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="5366C3EF.jpg" id="s47_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s48" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:540.48px"> <img class="sg" src="DEDDBE76.jpg" id="s48_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:540.48px" > </div> <div class="sg" id="s49" data-sgid="Εικόνα 1" style="z-index:1;left:119.48px;top:-0.48px;width:720.48px;height:440.69px"> <img class="sg" src="A8AD00E.jpg" id="s49_i" style="z-index:1;left:0px;top:0px;width:720.48px;height:440.69px" > </div>
0% Complete